Řidičský průkaz skupina BŘidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení motorových vozidel:

 • s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg a max. 8 místy k sezení kromě místa řidiče
 • smí být připojeno přípojné vozidlo o max. přípustné hmotnosti do 750 kg
 • Traktory a samojízdné pracovní stroje s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg
 • jízdní souprava s max. přípustnou hmotností soupravy do 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost

Rozsah výcviku:
Teorie

 • 5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 28 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

kompletní nabídka

název cena doplňující informace
Skupina B – AKCE! pro studenty 22.000,- Kč doba kurzu 3 + měsíců
Skupina B – Student- Rychlokurz 23.000,- Kč doba kurzu 2 měsíce, nutné prokázat studium
Skupina B – Student -EXPRESS 25.000,- Kč doba kurzu 6 týdnu, nutné prokázat studium
Skupina B – Standard 23.000,- Kč doba kurzu 2 měsíce
skupina B – EXPRESS 28.000,- Kč doba kurzu 6 týdnu
skupina B – V. I. P. 34.000,- Kč doba kurzu 3 týdny
Vrácení ŘP pro skupinu B 4000,- Kč v ceně 1 hodina jízdy na výukový materiál
 • Autoškola Modal nabízí při splátkovém kalendáři možnost splátek již od 5000Kč.
 • V ceně CD s kompletní výukou pro autoškoly všech skupin ZDARMA.

Ostatní poplatky:
Neúčast na závěrečné zkoušce 1000,- + poplatek neomluvený prostoj ( 1 hodina )
Opravná zkouška z testů 500,- magistrátní poplatek nezapočítán
Opravná zkouška z jízdy A, B, 500,- magistrátní poplatek nezapočítán
1 hodina – neomluvený prostoj (24hod před)  500,-Kč
Storno poplatek za předčasné ukončení výcviku skupiny B. 1000,- Žákovi je vrácena poměrná částka z nedokončeného výcviku