Řidičský průkaz skupina AŘidičský průkaz pro skupinu “A” je rozdělen do několika kategorií dle obsahu a výkonu motocyklu.

Skupina AM

Řidičské oprávnění skupiny AM opravňuje k řízení malého motocyklu nebo mopedu s maximální konstrukční rychlostí do 45 km v hodině a 50 ccm.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 15 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • při věku do 15 let písemný souhlas zákonného zástupce a ověřený podpis.

Rozsah výcviku:
Teorie

 • 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 13 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Skupina A1

Řidičské oprávnění skupiny A1 opravňuje k řízení motocyklu do objemu 125 ccm a do výkonu 11 kW. Výcvik provádíme na strojích KYMCO.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 16 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • při věku do 16 let písemný souhlas zákonného zástupce

Rozsah výcviku:
Teorie

 • 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 13 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Skupina A2

Řidičské oprávnění skupiny A s omezením opravňuje k řízení motocyklu do výkonu 35 kW s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 18 let – ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost

Rozsah výcviku:
Teorie

 • 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 13 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Skupina A

Řidičský průkaz skupiny A bez omezení opravňuje k řízení motocyklu o výkonu nad 35 kW nebo o poměru výkon/hmotnost nad 0,16 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj, nebo motocyklů s postranním vozíkem a s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 24 let – ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • žadatel musí být buďto držitel řidičského oprávnění skupiny A omezeno do 35 kW a složit tzv. doplňovací zkoušku nebo přímo absolvovat výcvik na motocykl bez omezení výkonu

Rozsah výcviku:
Teorie

 • Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A s omezením do 35 kW. Teorii nemá povinnou.
 • Žadatel není držitelem řidičského oprávnění skupiny A s omezením do35 kW => Rozsah teorie je stejný jako u “A omezeno”

Praxe

  • Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A s omezením do 35 kW. Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí   doplňkovou zkoušku z jízdy.
  • Žadatel není držitelem řidičského oprávnění skupiny A s omezením do 35 kW. Absolvuje přímo výcvik a výuku na skupinu A bez omezení. Výcvik a závěrečná zkoušky musí být provedeny na motocyklu o výkonu nad 35 kW ve stejném rozsahu jako u “A omezeno”

kompletní nabídka

Skupina cena doplňující informace
Skupina AM 14990,- Kč naše stroje :Kymco 125ccm
Skupina A1 je 14990,- Kč naše stroje: Kymco 125 ccm
Skupina A2 14990,- Kč naše stroje: HONDA CBF 500
Skupina A 14990,- Kč naše stroje:Suzuki Bandita 18-tého století
Doplňková zkouška
Skupina Skupina Skupina A1na A2 6000,- Kč min. 18 let, držitel ŘO nejméně2 roky
A2 na A 6000,- Kč min. 24 let, nebo držitel ŘO skupiny A2 nejméně 2 roky
Rozšiřující výcvik
Skupina Skupina Skupina A1 na A2 6000,- Kč držitel ŘP kratší, než dva roky výcvik v počtu 7 hodin jízd
A2 na A 6000,- Kč držitel ŘP kratší, než dva roky výcvik v počtu 7 hodin jízd
 • Autoškola Modal nabízí při splátkovém kalendáři možnost splátek již od 3000Kč.
 • V ceně CD s kompletní výukou pro autoškoly všech skupin ZDARMA.

Ostatní poplatky:
Neúčast na závěrečné zkoušce 1000,- + poplatek neomluvený prostoj ( 1 hodina )
Opravná zkouška z testů 500,- magistrátní poplatek nezapočítán
Opravná zkouška z jízdy A, B, 500,- magistrátní poplatek nezapočítán
1 hodina – neomluvený prostoj (12hod před) / klasická hodina 200,-
Storno poplatek za předčasné ukončení výcviku skupiny A. 1000,- Žákovi je vrácena poměrná částka z nedokončeného výcviku